Skip til hoved indholdet
    Hjem Salbrohave TOPI

TOPI

TOPI er en del af Hjernen&Hjertets sammenhængende model for arbejdet med barnets trivsel på tværs af sundhedspleje, dagtilbud og skole. TOPI er et simpelt og brugervenligt værktøj, som sikrer systematisk arbejde med den tidlige og forbyggende indsats.

To gange årligt vurderes og inddeles børnenes trivsel i:

  • Grøn - barn i trivsel
  • Gul   - barn hvis trivsel giver anledning til bekymring
  • Rød  - barn hvis trivsel giver anledning til stærk bekymring

Til hver position eksisterer definerede kriterier, som det enkelte barn betragtes fra ud. Alle fagpersoner med daglig kontakt til barnet foretager en individuel vurdering.

 

Dialog, opfølgning og handling

På baggrund af vurderingerne mødes fagpersonerne til en dialog om en endelig fælles vurdering af barnet. Til alle vurderinger er det muligt at knytte en kort kommentar som begrundelse for vurderingen. Rapporter samler barnets TOPI-vurderinger historisk set både på individ-, område- og kommuneniveau.

Mål og aftaler fastsættes og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet ”Fokuspunkter og noter”, som sikrer, at al viden om det enkelte barn er samlet et sted.

Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

 

Kort om TOPI

  • Formål: At understøtte og kvalificere det pædagogiske arbejde med tidlig opsporing.
  • Målrettet:Børn og unge i alderen 0 til 16 år i sundhedsplejen, på dagtilbud og i skole.
  • Udfyldes af:Fagpersonale i sundhedspleje, dagtilbud eller skole.
  • Baggrund:TOPI bygger på trivselsskemaer, som er en del af den opsporingsmodel, der blev udviklet i forbindelse med Socialstyrelsens forskningsprojekt ’Opkvalificering af den tidlige indsats’ (2010-2012).

Salbrovad 28
5610 Assens

Telefon: 64 74 78 40

Nyttige links