Skole/SFO

Læse- og staveudvikling

Læse- og staveudvikling

På Salbrovadskolen arbejdes der med læse- og staveudvikling lige fra 0. klasse. I indskolingen arbejdes der med bogstav- og ordkendskab på mange forskellige måder. På mellemtrinnet arbejdes der fortsat med læse- og staveudvikling og der arbejdes med læseforståelse i alle fag.

Alle elever fra 3. -6. klasse en ipad, som de må tage med hjem, når skoledagen er slut. Det betyder at alle elever har mulighed for at bruge programmer der understøtter læse- og staveudviklingen. Ordblinde elever lærer hvordan man bruger programmerne og elever som testes ordblinde får yderligere hjælp og vejledning. Elever kan læse bøger både på deres iPad og de kan læse bøger som lånes på skolebiblioteket.