Skole/SFO

Vores læringssyn

Tryghed, rummelighed og faglighed

Alle børn kan lære, hvis blot tryghed, rummelighed og faglighed går hånd i hånd. Vi er priviligerede med at være en mindre enhed, og vores klassestørrelse er ofte på under 20 elever. Det skaber tryghed, at alle kender hinanden, og hos os kan vi nå rundt om alle børn.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, og vi arbejder ud fra, at tryghed og rummelighed skaber plads til læring. Vi arbejder med at skabe positive relationer, og gennem klasseledelse skaber vi rum til faglighed.

Børn er forskellige og lærer i forskelligt tempo, og det er vigtigt for os at tilrettelægge en  undervisning, hvor alle elever bliver tilgodeset.