Skole/SFO

Differentieret undervisning

Vi tilrettelægger undervisningen, så alle kan lære

Med undervisningsdifferentiering tager vi udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger, potentialer og behov. Vi tilrettelægger undervisningen, så der er et fælles stof eller tema, men med opgaver og tilgange på forskellige niveauer så vi sikrer, at alle elever har mulighed for at udvikle sig fagligt.