Landsbyordning

Hvad er en landsbyordning?

Landsbyordning er betegnelsen for når skole, børnehave og SFO har én fælles leder.
I Salbrovad har vi siden 2010 været en Landsbyordning.
I Salbrovad er landsbyordningen blevet en realitet ud fra et ønske fra skole, børnehave og SFO. Man kunne se fordelene i et tæt samarbejde imellem de forskellige tilbud, og dermed også fornuften i fælles ledelse. 
Skole, børnehave og SFO deler faciliteter og til dels personale.