Landsbyordning

Den røde tråd

Landsbyordningen Salbrovad opererer med "den røde tråd". Den røde tråd er et udtryk, for den sammenhæng der er helt fra dagpleje over børnehave og til skolen.

Det starter allerede, når dit barn går i dagpleje. Dagplejerne har hver fredag legestue i deres egen bygning, i tæt relation til børnehaven.
Dagplejerne og yngstegruppen i Børnehaven laver forskellige aktiviteter sammen. Blandt andet bruger de gymnastiksalen sammen til forskellige motoriske lege. Dagplejerne bliver også inviteret med til børnehavens julefest. På denne måde møder dagpleje-børnene både personale og børn fra børnehaven regelmæssigt. Når dagpleje-børnene skal videre i børnehave, så kender de allerede faciliteterne, personale og børn. Dette letter overgangen og giver en meget nemmere indkøring i børnehaven.

Når dit barn er kommet videre i børnehave, vil det opleve mange fælles arrangementer med skolen. Blandt andet holder 6. klasse hvert år julefrokost for børnehaven, og klasser fra skoledelen kommer i børnehaven og læser højt.

Ældstegruppen i børnehaven indleder d. 1. marts et førskoleforløb, som løber indtil sommerferien. I dette forløb er børnene 3 dage om ugen på skolen, med deres kendte personale fra børnehaven. Dette personale går iøvrigt igen, når de begynder at benytte SFO'en.
I førskoleforløbet snuses der til, hvad man laver på skolen, og man benytter sig af faciliteterne, så de er kendte for børnene. Blandt andet er børnene med til morgenmotion i hallen, man benytter biblioteket, man har enkelte timer i børnehaveklasselokalet, så dette også er kendt.

Salbrovadhallen og STIF (idrætsforening) er vigtige medspillere i den røde tråd. Udover at hallen er rammen om den fælles morgenmotion 3 gange om ugen, så er den også stedet, hvor STIF har forskellige aktiviteter efter skole og SFO. Ved flere aktiviteter hentes børnene fra SFO'en, som fysisk ligger dør om dør med hallen og direkte til aktivitet i hallen.