Kontakt

Fællesbestyrelsens arbejde

Fællesbestyrelsens opgave er at føre tilsyn med alle dele af Landsbyordningens virksomhed, undtagen personale- og elevsager. 
Fællesbestyrelsen består af 11 medlemmer: 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, skoleleder, og pædagogiskleder

Fællesbestyrelsen afholder møde 10 gange årligt og beskæftiger sig blandt andet med følgende områder:

 • Samarbejdet mellem landsbyordningen og hjem
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne
 • Fællesarrangementer for eleverne
 • Skolefritidsordningens arbejde
 • Børnehavens arbejde
 • Godkendelse af landsbyordningens budgetter indenfor de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen
 • Godkendelse af undervisningsmidler
 • Fastsætter ordensregler og værdiregelsæt
 • Gennemgang af trivselsmålingen for eleverne og på baggrund af denne udarbejde handlingsplaner med fokus på at styrke trivslen i landsbyordningen
 • Gennemgang af børnemiljøvurdering og på baggrund af denne udarbejde handlingsplaner for at styrke trivslen i børnehaven
 • Afgiver udtalelse til byrådet om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger
 • Udarbejdelse af høringssvar til byrådet
 • Indkalder én gang årligt forældrene til en drøftelse af Landsbyordningens virksomhed hvor årsberetningen behandles
 • Afholder valg for forældrevalgte medlemmer af Fællesbestyrelsen.

  Udover de ovenstående punkter deltager Fællesbestyrelsen i forældremøder i alle klasser, samt er aktivt deltagende i at arrangere årsfest, Salbrovaddag og arbejdsdage.