Børnehave

Traditioner

I børnehaven har vi en masse traditioner året igennem, som børnene ser meget frem til.
Året ser typisk således ud:

 • Fastelavn med tøndeslagning
 • Årsfest sammen med hele Landsbyordningen. Børnehaven har emneuge op til festen.
 • Koloni - udflugt og overnatning i børnehaven
 • Førskolegruppen er fra ca. 1. Marts frem til sommerferien i skolen fra 09,30 - 12,30, 4 dage om ugen.
 • Sommerfest - Ældstegruppen optræder for hele børnehaven. Efterfølgende fællesspisning med forældre.
 • Salbrovaddag - hele landsbyordningen fester. Børnehaven optræder.
 • Motionsdag fredag før uge 42 - fælles med skolen. Emneuge op til. 
 • Forældremøde i september.
 • Bag for en sag - salg af bagværk for en god sag. Kombineret med forældre kaffe.
 • Julefrokost med 6. klasse. Dagen startes med juleklip og afsluttes med en fælles julefrokost.
 • Juleklip med forældre. Afholdes fælles med dagplejen. Der klippes, laves dekorationer og spises æbleskiver.
 • Julemanden kommer på besøg.
 • Den lokale præst kommer på besøg og snakker om julen.